O nás

Společnost Advance Hospital Analytics byla založena s cílem poskytovat nemocnicím podrobný a spolehlivý benchmarking podle potřeb klienta.

Tým

Tým Advance Hospital Analytics tvoří lidé, kteří se dlouhodobě věnují jak analýze problémů zdravotnictví v ČR, tak i hledání a prosazování jejich možných řešení.

MUDr. Ing. DANIEL HODYC, Ph.D.
Zakladatel a partner

Lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii se specializací na management zdravotních služeb na Vysoké škole ekonomické. Je spoluzakladatelem, interním lektorem a partnerem Advance Healthcare Management Institute, ekonomii zdravotnictví přednáší také na několika fakultách Univerzity Karlovy. Jako konzultant na ministerstvu zdravotnictví se v letech 2007 –2012 podílel na implementaci systému DRG do úhrad akutní lůžkové péče v České republice, v posledních letech pak v rámci spolupráce se zdravotní pojišťovnou i na Slovensku. Profesně se věnuje úhradovým mechanizmům a analýzám produkce zdravotnických zařízení.

MUDr. PAVEL HROBOŇ, M.S.
Zakladatel a partner

Lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a řízení zdravotnictví na Harvard University. V roce 2009 založil společně s dalšími partnery Advance Institute, společnost věnující se vzdělávání a poradenství ve zdravotnictví. Přednáší ekonomii zdravotnictví na Karlově univerzitě a na Management Center Innsbruck. Působil 3 roky jako náměstek ministra zdravotnictví zodpovědný za zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky. Od roku 2002 do roku 2005 pracoval pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR jako poradce a ředitel strategie. V letech 1998 až 2002 působil jako konzultant mezinárodní poradenské firmy McKinsey&Company v několika evropských zemích na projektech v oblasti zdravotnictví a finančních služeb. Původně pracoval jako lékař-internista.

PhDr. BLANKA ČERMÁKOVÁ
Partner a analytik

V roce 2012 ukončila magisterský program na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Při studiu byla členkou studentské pracovní skupiny Veřejné finance v rámci Národní ekonomické rady vlády. Od absolvování univerzity se plně věnuje analytické práci v oblasti zdravotnictví. Do roku 2013 působila na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako analytička Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním. V letech 2013–2014 vystudovala program zaměřený na management ve zdravotnictví. Od roku 2014 spolupracuje s Advance Hospital Analytics, kde se zaměřuje především na zpracování dat a benchmarkové analýzy.

Mgr. HENRIETA TULEJOVÁ, M.S.
Partner

ekonomka, vystudovala Masters in Health Policy and Management na Brandeis University v Bostonu a finanční management na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě. Je spoluzakladatelem, partnerem a interním lektorem v Advance Institute, který poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Více než 5 let působila jako manažerka odboru strategického plánování ve zdravotní pojišťovně Dôvera. Několik let byla členkou reformních týmů na Ministerstvu zdravotnictví ČR i SR a věnovala se reformě zdravotních pojišťoven a veřejného zdravotního pojištění. Do Advance Hospital Analytics vstoupila v roce 2019 a zaměřuje se na benchmarking nemocnic na Slovensku. Dále se profesně věnuje úhradovým mechanizmům a analýzám dodržování standardu péče.

MUDr. PETR TŮMA
Zakladatel

Původním povoláním lékař, od roku 2004 se věnuje vytěžování zdravotnických dat, především z pohledu výkonnosti a kvality zdravotních služeb. Má expertní znalosti v oblasti nadnárodních a národních klinických klasifikací (výkonů, DRG apod.).  Významně se podílel v rámci Národního referenčního centra na vývoji národních ukazatelů kvality a na tvorbě nové řady klinických doporučených postupů. Od začátku roku 2019 spolupracuje s týmem Advance Hospital Analytics pouze externě jako poradce v projektech týkajících se benchmarkingu a standardu zdravotnické dokumentace.

Mgr. KRISTÍNA HALUŠŤOKOVÁ
Analytik

Vystudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě, absolvovala semestrální pobyt na univerzitě v Bergenu (Norsko). S Advance Hospital Analytics spolupracuje od poloviny roku 2017 jako analytička. Specializuje se na zpracování velkoobjemových datových sad a zpracování dat v databázovém prostředí. V Advance Hospital Analytics se věnuje analýze dat klinické produkce nemocnic v ČR i na Slovensku.

Mgr. DOMINIKA IŽDINSKÁ
Analytik

Vystudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě, absolvovala semestrální pobyt na univerzitě v Gentu (Belgie). Ve své diplomové práci se věnovala standardizaci ukazatelů kvality nemocnic. S Advance Hospital Analytics spolupracuje od poloviny roku 2018 jako analytička. Zaměřuje se na porovnávání klinické produkce nemocnic založené na administrativních datech, vývoj mechanismů pro měření kvality lůžkové péče a platební mechanismy v oblasti lůžkové péče.

Máte dotazy, chcete si sjednat schůzku?

Kontaktujte nás