SK CONTROLLINGOVÝ KURZ 2024 NAPLNĚN. Prihláste sa na ďalšie kolo.

Pomôžeme Vám lepšie využiť Vaše dáta k efektívnemu riadeniu nemocnice

Naše skúsenosti môžu pomôcť k vyššej efektivite aj vašej nemocnici

Základom nášho prístupu je najmä spracovanie a extrahovanie rutinne zbieraných dát o akútnych hospitalizáciách. Máme dlhoročné skúsenosti s benchmarkingom klinických procesov, spotreby zdrojov a kódovania. Pre návrhy na zmeny v organizácii procesov či klinickej praxi pripravujeme detailné analýzy v rôznych oblastiach akútnej lôžkovej starostlivosti. Súčasťou našich kompetencií je aj podpora riadenia zmeny klinických procesov a ďalších zmien v nemocnici. Spolupracujeme s väčšinou fakultných a viacerými krajskými nemocnicami v ČR, od roku 2020 aj s nemocnicami na Slovensku.

Ďalej vykonávame audity v oblasti zdravotníckej dokumentácie (záverečných správ hospitalizácie) a kódovania a pripravujeme riešenia na zlepšenie kvality práce v týchto oblastiach.

Každoročne organizujeme niekoľkodňový kurz controllingu pre nemocnice.

Chcete sa dozvedieť viac?

Služby a produkty